Archive for May, 2016


Brygg ditt eget vin hemma

Att brygga sitt eget vin hemma har blivit avsevärt enklare med tiden tack vare utvecklade vinsatser samt utrustning. Det är dock angeläget att utförligt planlägga sin bryggning för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledningen. Inom den traditionella vinindustrin måste vindruvor användas för att det i enlighet med EU:s definitioner ska få kallas […]

Read More...