Archive for June, 2016


Spännande att brygga eget vin

Vin är en av favoritdryckerna hos flera personer. Det finns antika seder av framställning av vin, och i nuvarande Iran har man hittat spår av vinframställning från 5000 f.Kr. När romarriket bredde ut sig flödade vinet och fram till idag har vinkonstens traditioner spridits och anammats av övriga världen. Det har därjämte blivit vanligt att […]

Read More...