Archive for October, 2016


Konsten att brygga sitt eget vin

Inom den etablerade vinindustrin krossas vindruvor i en krossningsmaskin, och i enlighet med mer traditionella metoder kan krossningen även äga rum med hjälp av att man trampar på druvorna. Trampning sker fortfarande på mindre anläggningar. Man avlägsnar stjälkarna från druvorna under pressningen, och när man framställer vitt vin är det centralt att även ta bort […]

Read More...