Epiglottitis är associerad med intermittent E-cigarett Användning: Nyckfullhet vaping toxicitet

En ung kvinnlig patient presenterar med subakuta uppkomsten av sväljningssvårigheter och heshet genomgick en direkt laryngoskopi, som visade struplocket. Efter 2 sjukhusinläggningar och flera konsultationer och tarmbiopsier, alla infektiösa testresultat för viral, bakteriell, svamp och syra-snabb bacilli etiologies var negativa. Patientens användning av elektroniska cigaretter var den enda exponering som framkallades med en trolig roll i hennes presentation. Detta fall, i kombination med den växande mängd bevis som avslöjar de toxiska effekterna av vaping och den ökande användningen av elektroniska cigaretter bland ungdomar patienter, belyser de många okända och risker när det gäller de biologiska effekterna av denna praxis.