Epiglottitis är associerad med intermittent E-cigarett Användning: Nyckfullhet vaping toxicitet

En ung kvinnlig patient presenterar med subakuta uppkomsten av sväljningssvårigheter och heshet genomgick en direkt laryngoskopi, som visade struplocket. Efter 2 sjukhusinläggningar och flera konsultationer och tarmbiopsier, alla infektiösa testresultat för viral, bakteriell, svamp och syra-snabb bacilli etiologies var negativa. Patientens användning av elektroniska cigaretter var den enda exponering som framkallades med en trolig roll i hennes presentation. Detta fall, i kombination med den växande mängd bevis som avslöjar de toxiska effekterna av https://vape.se/e-cigaretter/ och den ökande användningen av elektroniska cigaretter bland ungdomar patienter, belyser de många okända och risker när det gäller de biologiska effekterna av denna praxis.