Kom igång med vinbryggning hemma

I Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin finns det massor goda tips och råd på hur man lyckas skapa spännande viner hemma. Det är en betydande och uttömande bok som består av en hög nivå av expertis. Vissa hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en kolossal utveckling inom vinframställningen hemma. Flertal kunskaper och erfarenheter har ärvts av den etablerade vinindustrin. Och i jämn takt har dessutom utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Många nya ingredienser har dessutom tillkommit på marknaden som bidrar till att berika vinframställningen. I synnerhet har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det flertal hushåll som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som syfte att skildra vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den lite mer erfarne. Boken kan också tjäna som gott underlag åt diverse vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte endast att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är sannerligen trevligt att förfina sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt angenäm hobby.

Flertal ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används dessutom i tillagningen. Dock har många resonerat att det emellanåt är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det givetvis mer utrymme att tappa i mer vin i maten eftersom en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte fundera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett gott tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flertal människor i bryggarlag. Det kan bli ett ypperligt tillfälle att samlas och umgås, och hjälpas åt och byta erfarenheter sinsemellan.

Dessutom ger Erlandsen råd om att noggrant förbereda vinprocessen. Det är centralt att skriva upp alltsammans som ska användas och kontrollera att den utrustning som ska användas är ren och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting fattas så kan det ju bli tämligen förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så vis kommer alltsammans följa i rätt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har vanligtvis en form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara massor misstag. Dessvärre är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att granska vad som eventuellt gick fel.

En annan mycket väsentlig del i processen är att skriva upp allting som tillsätts och när i processen det äger rum. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra åt att lokalisera vad som eventuellt kan ha gått fel. En bryggjournal kan självklart funka åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt makalöst vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.