Primitiv och smidig hembryggning av vin

I Gert Strand AB:s utbud finns mängder av produkter som är lämpade till samtliga som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till perfekt vinbryggning och erbjuder vinsatser med mycket hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massa av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut genom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därnäst till de grekiska öarna och därpå vidare till södra Frankrike och Italien. Till slut förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har givetvis även spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att begripa den processen eftersom hemmabryggningen av vin i stora drag är en analog process men naturligtvis förenklad och anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får bara kallas vin om det framställs av vindruvor. Det enligt EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används åt rött vin. Det finns enormt många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är ännu trampning rådande.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det viktigt att även avlägsna skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska medföra vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som sedan samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker olika jäsningsprocesser.

Den som aldrig tidigare bryggt vin hemma kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir vanligtvis goda och instruktionerna som följer med vinsatsen brukar vara enkla att följa. Men den som eventuellt har bryggt några vinsatser kanske önskar prova med varierande bär, frukter samt juicer. På så vis lär man sig egna recept. Men se till att planera vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från begynnelse.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka med tanke på att var vinsats brukar få divergerande karaktär, emellanåt påtagliga men mestadels ytterst marginella. Variationer brukar nästan ständigt uppkomma, vilket bland annat beror på omväxlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en mycket bra förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är mycket viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är rentav en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av varierande slag.

Ifall hygienen är en angelägen faktor så är vattnet minst lika betydelsefullt. Det får inte ha några bismaker och tvingas vara ordentligt rent. För att vara otvetydig på att vattnet är riktigt fräscht kan man rena det med aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Därutöver funkar det till att även rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor samt gaser. Ibland lyckas nämligen inte normal filtrering avskilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den sort av kol som används, dess porstruktur samt yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan alternativt att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska ske i rumstemperatur och man bör undvika rening i köld med tanke på att det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och invecklad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte finnas utrymme för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut genom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning innan en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan förmoda. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser extremt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än vanligt tack vare att den består av näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns skilda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att märka skillnader är ett bra råd att pröva varierande jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ytterligare större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får utrymme. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Emellanåt ger olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man måste ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ca tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ner för att läsa av värdet. För noga in alla data i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. För mycket kolsyra medför vanligtvis fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om alla förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring resultera i ett läckert vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl måste de sköljas ut noga, och det bästa är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.