Vad är SDSL?

Medan inhemska bredbandsanvändare är mest sannolikt att få sitt internet över ADSL-linjer som deras hem telefoner också sitter på, företagsanvändare har möjlighet till en SDSL-anslutning. Skillnaden mellan de två är att medan ADSL ägnar det mesta av bandbredden till nedladdning, SDSL, som står för symmetrisk Digital Abonnentlinje, ägnar lika stora mängder till uppladdning och nedladdning. Inhemska användare är osannolikt att behöva denna anläggning men för företag som skickar stora datafiler eller använder VPN kan detta vara mycket användbart. Övergripande nedladdningshastigheter sitter på grundläggande ADSL-nivåer.